Μοριοδοτημένα Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης Διαδικτυακά

Γενικός Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτηθούν γνώσεις που αφορούν την αναγνώριση της ανάγκης για τη χρήση συσκευών

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες 2018: ‘PADIS QUIDELINES’ Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η πλατφόρμα Bigmarker έχοντας ως βάση

Γενικός Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τη ασφαλή, ποιοτική και αποτελεσματική φροντίδα

Τι είναι μηχανικός αερισμός & τρόπος λειτουργίας• Ενδείξεις μηχανικού αερισμού• Τρόποι μηχανικού αερισμού (SIMV, CMV, BiPAP etc)• Παράμετροι

Γενικός Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τη ασφαλή, ποιοτική και αποτελεσματική φροντίδα

Γενικός Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτηθούν γνώσεις που αφορούν τη χρήση μοντέρνων συσκευών παρακολούθησης και τρόποι αναγνώρισης