Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών

H Health Care Training Ltd πραγματοποιεί σεμινάρια πρώτων βοηθειών σε εταιρείες και οργανισμούς της Κύπρου, τα οποία είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου εργασίας της Κύπρου με αριθμό πιστοποιητικού 21.01.6.3.18.16/2017.

Παράλληλα, τα σεμινάρια μας πληρούν απόλυτα τις ελάχιστες απαιτήσεις της κυπριακής νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία (Κανονισμοί του 2009), καθώς και τις προδιαγραφές του παγκόσμιου οργανισμού ασφάλειας και υγείας.

Τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών πιστοποιούν τους συμμετέχοντες ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα είναι σε θέση να βοηθήσουν ένα συνάνθρωπό τους που το έχει ανάγκη. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας σε πρώτους βοηθούς, επιλέγουν είτε το 6ωρο σεμινάριο πρώτων βοηθειών στην εργασία – Επείγοντα περιστατικά, είτε το 18ωρο σεμινάριο πρώτων βοηθειών στην εργασία – Αρμόδιο άτομο.

Σημειώνεται εμφαντικά ότι όλοι οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στα σεμινάρια μας είναι επαγγελματίες υγείας, όπως ιατροί και νοσηλευτές, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην εκπαίδευση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες. Επιπρόσθετα, σας βεβαιώνουμε ότι οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι από την Αρχή Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και μπορείτε να υποβάλετε με την δική μας καθοδήγηση αίτηση για χρηματοδότηση από την ΑΝΑΔ, λαμβάνοντας πίσω όλο το χρηματκό ποσό που θα καταβάλετε.

Όλα μας τα σεμινάρια γίνονται στο χώρο και την ημέρα που σας βολεύει και μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας επικοινωνόντας άμεσα μαζί μας:

Για σκοπούς τεκμηρίωσης της ποιοτικής μας εκπαίδευσης, σας επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

Μερικές Εταιρείες/Οργανισμοί Που Έχουμε Διεξάγει Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών: