• Homepage
  • Φάρμακα: Ασφαλής χορήγηση τους

Σεμινάρια

Φάρμακα: Ασφαλής χορήγηση τους

Δεκέμβριος 16, 2023
08:00
Διαδικτυακά
Δρ. Μάριος Γεωργίου
22264600
5.5 Μονάδες από ΠΑΣΥΝΜ

Η κοινή γνώση μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στη χορήγηση φαρμάκων. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση των ιδιοτήτων κάθε φαρμάκου, των αλληλεπιδράσεών τους, καθώς και των προληπτικών μέτρων για τη μείωση του κινδύνου ανεπιθύμητων ενεργειών.

Share:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp